تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل
تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

طیّبه عمارلو؛ مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ عباس اسماعیلی زاده

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 221-242

چکیده
  در علم رجال و دانش جرح‌ و تعدیل برای دستیابی به احادیث معتبر، اسناد روایات بررسی می‌شود. اندیشه‌وران رجالی، برای اعتباریابی اسانید و داوری درباره هر یک از راویان، الفاظ و اصطلاحات خاصی پدید آورده‌اند. ...  بیشتر
بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن
بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن

مریم نساج؛ عباس اسماعیلی زاده

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 35-56

چکیده
  بررسی پیوند آیات یک سوره و دید ساختاری به سوره‏ها، نگرشی جدید است که هر چند به طور جزئی در تفاسیر متقدّم وجود داشته، ولی در تفاسیر متأخّر بیشتر مورد توجّه است. در این پژوهش، ساختار سورة انسان، چگونگی ...  بیشتر