بررسی تطبیقی معاد در قرآن و عهدین
بررسی تطبیقی معاد در قرآن و عهدین

شهاب‌الدین وحیدی؛ کبری بشیری نیا

دوره 6، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 113-134

چکیده
  حقیقت‌جویی و تلاش برای رسیدن به حقیقت، از جمله خصوصیات انسان است که او را به تحقیق در مبدأ و معاد و باور به عالم پس از مرگ که یکی از اندیشه‌های دیرین بشر بوده است، وامی‌دارد. از همین‌رو، ادیان توحیدی ...  بیشتر
معاد قرآنی از دیدگاه علامة مجلسی (ره)
معاد قرآنی از دیدگاه علامة مجلسی (ره)

شهاب‌الدّین وحیدی مهرجردی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 83-106

چکیده
  معاد و اعتقاد به عالم قیامت از اندیشه‌های اوّلیة حیات بشری بوده است و همة ادیان الهی پیروان خود را به روزی وعده می‌دهند که به حساب همگان رسیدگی می‌شود. امّا در کیّفیت و چگونگی انتقال انسانها به آن عالم ...  بیشتر