نویسنده = عباس کلانتری خلیل آبادی
واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 145-164

10.30512/kq.2021.11762.2395

عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ علی غلامی؛ علی اکبر کریمی زارچی


تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 53-82

علی‌محمّد میرجلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد شریفی


جایگاه حدیث در علم اصول

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 167-186

عباس کلانتری خلیل آبادی