نویسنده = عباس کلانتری خلیل آباد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-82

علی‌محمّد میرجلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد شریفی


2. جایگاه حدیث در علم اصول

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-186

عباس کلانتری خلیل آبادی