نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار»
نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار»

عباس حویدر؛ کمال صحرایی اردکانی؛ حمید حمیدیان؛ علی محمد میرجلیلی

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 265-283

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.10457.2253

چکیده
  از آثار ارزشمند شیخ عباس قمی (ره) کتاب «سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار مع تطبیق النصوص الواردة فیها علی بحار الانوار» است که در هشت جلد به صورت الفبایی نگاشته شده است. ایشان این کتاب را به عنوان ...  بیشتر