گونه‌شناسی و نقد تأویلات امام جعفر صادق (ع) در تفسیر «عرائس البیان»
گونه‌شناسی و نقد تأویلات امام جعفر صادق (ع) در تفسیر «عرائس البیان»

کیوان احسانی؛ وحید وطن خواه

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 303-322

https://doi.org/10.30512/kq.2021.12570.2495

چکیده
  روزبهان فسوی شیرازی از بزرگان صوفیه در قرن ششم هجری و شافعی مذهب است. وی در کتاب تفسیری خود، «عرائس البیان فی حقائق القران» که بر اساس روش باطنی نگاشته است، ذیل برخی از آیات، برداشت خود را با منقولاتی ...  بیشتر
نقد نظریه نسخ عقلی از دیدگاه عقل، قرآن و حدیث
نقد نظریه نسخ عقلی از دیدگاه عقل، قرآن و حدیث

کیوان احسانی؛ سید ابراهیم مرتضوی

دوره 9، شماره 21 ، مهر 1398، ، صفحه 63-83

چکیده
  نظریه نسخ عقلی، از نظریات پدیدآمده در قرن 19 و تکامل­یافته در قرن 20 و 21 میلادی است. این نظریه، اجتهاد در حوزه احکام را بر محور مقاصد شریعت دانسته و قائل به بازسازی احکام به‌تناسب مقتضیات عصر جدید است. ...  بیشتر