نویسنده = محمدجواد سعدی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط ارگانیک میان سوره‌های صف و جمعه (محتوا، موسیقی کلام، تصویر هنری)

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-94

سید مصطفی مناقب؛ محمدجواد سعدی؛ رحمت‌‌‌الله عبدالله زاده؛ محمدهادی امین ناجی؛ قاسم جعفری