نویسنده = سید علی اکبر ربیع نتاج
تعداد مقالات: 2
1. تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «موقوتا» با روایات معصومان (ع)

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 209-226

سید مهدی موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ زینب السادات حسینی


2. ارزیابی آرای خاورشناسان پیرامون مصحف عثمانی

دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-156

سید علی اکبر ربیع نتّاج؛ زهرا اکبری