نویسنده = ملیکا بایگانیان
تعداد مقالات: 2
1. تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه «اعجاز»

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-120

ملیکا بایگانیان؛ محمد حسن رستمی


2. تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-40

ملیکا بایگانیان؛ محمد حسن رستمی