بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ
1. بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ

عاطفه اسمعیلی روزبهانی؛ شادی نفیسی

دوره 8، شماره 18 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 137-164

چکیده
  بخش مهمی از داستان‌پردازی امروز، وام‌دار مجموعه­ای از عناصر است که داستان‌نویس به فراخور اثر مورد نظرش از آن بهره می­گیرد. قرآن نیز برای پند­دهی و عبرت‌آموزی از داستان و عناصر داستان استفاده ...  بیشتر