نویسنده = شیرین رجب زاده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی دستیابی به غیب در قرآن کریم و عهد عتیق

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-48

شیرین رجب زاده؛ بی بی سادات رضی بهابادی