نویسنده = حامد دژآباد
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-170

مریم حسن جوهری؛ حامد دژآباد؛ سید حسن خلیفه واقفی


2. بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی از آیه ﴿أُولُوا الْفَضْلِ‏﴾(نور: 24/ 22)

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-63

حامد دژآباد؛ سیّد محمّد موسوی مقدّم