محورهای هم­نشینی معنای «عقل» در نهج البلاغه
محورهای هم­نشینی معنای «عقل» در نهج البلاغه

سید محمد موسوی بفرویی؛ مریم عمویی

دوره 8، شماره 18 ، فروردین 1397، ، صفحه 297-318

چکیده
  یکی از مهم­ترین ویژگی­های ساختاری نهج البلاغه، تناسب و انسجام حاصل از ارتباط معنایی واژه­ با واژگان دیگر است. این ارتباط معنایی با استفاده از تناسب معنایی، قابل تبیین است و از این جهت، مناسبت دارد ...  بیشتر