نقد روش شناختی تعاریف تفسیر موضوعی
نقد روش شناختی تعاریف تفسیر موضوعی

شهربانو خویشوند؛ پرویز آزادی

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 171-187

چکیده
  تفسیر موضوعی یکی از روش‌های تفسیری است که طی قرن اخیر به صورت جدی در جهان اسلام، رواج یافته است. این روش تفسیری به تبع سوالات فراوان در دوران معاصر پدید آمد. با وجود عمر نسبتا کوتاه، این روش تفسیری رشد ...  بیشتر