کلیدواژه‌ها = انباء غیب
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-170

مریم حسن جوهری؛ حامد دژآباد؛ سید حسن خلیفه واقفی