مروری بر ابعاد تورات در آیینه روایات اهل بیت(ع)
1. مروری بر ابعاد تورات در آیینه روایات اهل بیت(ع)

زهرا سادات قهاری؛ محمدکاظم رحمان ستایش

دوره 7، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 111-132

چکیده
  اهل‌بیت (ع) به‌عنوان جامع علوم انبیاء سَلف‌‌، در پاره‌ای از روایات خویش به بیان بخش‌هایی از تعالیم تورات پرداخته و یا در مناظرات خود با اهل کتاب به تورات آنان استناداتی داشته‌اند. از دیدگاه اهل‌بیت‌‌ ...  بیشتر