واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی
واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی

محمدرضا نایینی منوچهری؛ محمد حکیم

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، ، صفحه 177-201

چکیده
   اسماعیل بن ابی­زیاد سَکونی شعیری، محدثی است که روایات بسیاری از او نقل شده و از همین‌رو در جوامع روایی و فقهی، مهم و اثرگذار قلمداد شده است. او به دلایل زیر در منابع رجالی و فقهی، «عامی­مذهب» ...  بیشتر