پیدایش، سیر تطوّر و تداوم اخباری‌گری
1. پیدایش، سیر تطوّر و تداوم اخباری‌گری

قاسم فائز؛ محمد شریفی

دوره 4، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 213-250

چکیده
  در مقطعی از تاریخ شیعه (قرن دهم و یازدهم قمری)، گروهی ظهور کردند که اندیشه­های خاصی را اشاعه دادند و در حوزة فقه و عقاید، چالش‌هایی را ایجاد کردند و به سبب آن به «اخباریان» موسوم شدند. اخباریان، ...  بیشتر