تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری
تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری

محمدحسن رستمی؛ سمانه ابریشمی

دوره 6، شماره 15 ، مهر 1395، ، صفحه 95-118

چکیده
  در آیه 57 سوره یونس، قرآن مجید به «شفاء» توصیف شده است: ﴿شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ﴾. بیشتر عالمان مسلمان، شفای مذکور را روحانی و معنوی تفسیر کرده­اند، اما در این پژوهش با استفاده از قرینه‌های ...  بیشتر