معنای متن در قرآن پژوهی ابوزید و هرمنوتیک هرش
معنای متن در قرآن پژوهی ابوزید و هرمنوتیک هرش

محمد بهرامی

دوره 8، شماره 18 ، فروردین 1397، ، صفحه 165-184

چکیده
  ابوزید، قرآن‌پژوه مصری در بحث معنا و مغزی، وامدار نظریه هرش در بحث معنا و معناداری است. چنان که هرش برای هر متن یک معنا و یک معناداری به رسمیت می‌‌شناسد، ابوزید نیز برای متن یک معنا و یک مغزی در نظر می‌‌گیرد. ...  بیشتر
موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان
موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

سلمان قاسم نیا؛ نسرین قاسم نیا؛ عبدالله حاجی علی لالانی

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، ، صفحه 51-68

چکیده
   یکی از ابعاد اعجاز بیانی قرآن، اعجاز در ساختار متن و موسیقی خاص واژگان و آیات قرآن است. این مهم در سیر شکل‌گیری الفاظ، با دو نگاه برون‌متنی و درون‌متنی انعکاس می‌یابد؛ موسیقی بیرونی قرآن، ره‌آورد ...  بیشتر
جستاری در ماهیّت باطن قرآن
جستاری در ماهیّت باطن قرآن

محمدباقر سعیدی روشن

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 125-146

چکیده
  برخورداری قرآن از مراتب متعدّدِ معنای ظاهری و باطنی، از مبانی پذیرفته شده و تأثیرگذار در تفسیر و تأویل قرآن است. امّا رازگشایی از ماهیّت باطن و حلّ این معما که باطن کدام سنخ از معناست، می‌تواند گامی اثربخش ...  بیشتر