روش‌شناسی فقه‌الحدیثی صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان
روش‌شناسی فقه‌الحدیثی صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان

محسن قاسم پور؛ مریم پورافخم

دوره 5، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 139-162

چکیده
  حسن‌ بن زین الدین عاملی (م. 1011 ق) فرزند شهید ثانی، از فقهای بزرگ قرن یازدهم هجری قمری است. وی در کتاب خود منتقی‌الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان به ارزیابی روایات فقهی کتب اربعه پرداخته و بدین‌سان کتابی ...  بیشتر