بررسی تطبیقی اصطلاح «انجیل» در قرآن و عهد جدید
بررسی تطبیقی اصطلاح «انجیل» در قرآن و عهد جدید

محمّدکاظم شاکر؛ فاطمه میری

دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 25-41

چکیده
  تورات و انجیل دو نام بسیار آشنا برای مسلمانان است که بارها در قرآن کریم از آنها بترتیب، به-عنوان کتابهای آسمانی یهودیان و مسیحیان نام برده شده است. مسلمانان، مسیحیان و یهودیان همگی در این که «تورات» ...  بیشتر