معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه
معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه

عباس مصلایی پور؛ مروّت محمدی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 8-36

چکیده
  بصیرت امری فراتر از رؤیت ظاهری است و آن عبارت است از ادراک حقایق و رؤیت اشیاء آن گونه که هستند. بصیرت در واقع، به ادراکات قلبی حاکی از حقیقت و قوّة تمییز حق از باطل اطلاق می­شود. این امر از طریق عبرت­آموزی ...  بیشتر