کلیدواژه‌ها = اعجاز قرآن
پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.30512/kq.2021.16770.3106

مهدی گل بخش منشادی؛ غلامحسین اعرابی


آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 71-92

اسمعیل سلطانی بیرامی