پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری
پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری

مهدی گل بخش منشادی؛ غلامحسین اعرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.16770.3106

چکیده
  هر نظریه‌پردازی علمی بدون شک متأثر از مسائل محیطی و پیرامونی علم یا همان پارادایم‌ها است. اگر بخواهیم به مسائل اعجاز قرآن و ریشه‌شناسی نظریات مربوط به آن ژرف‌تر بنگریم می‌توانیم از حوزه‌های بین‌رشته‌ای ...  بیشتر
آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر
آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر

اسمعیل سلطانی بیرامی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 71-92

چکیده
  اثبات اعجاز قرآن، در پیراستگی از اختلاف، مشروط به فقدان اختلاف در قرآن و پاسخ‌یابی آیات موهم اختلاف است. صرف نظر از انگیزة‌مدعیانِ اختلاف در آیات قرآن، علّت توهّم اختلاف، در نظر نگرفتن مبانی و قواعد ...  بیشتر