واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی
1. واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی

محمدرضا نایینی منوچهری؛ محمد حکیم

دوره 7، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 177-201

چکیده
   اسماعیل بن ابی­زیاد سَکونی شعیری، محدثی است که روایات بسیاری از او نقل شده و از همین‌رو در جوامع روایی و فقهی، مهم و اثرگذار قلمداد شده است. او به دلایل زیر در منابع رجالی و فقهی، «عامی­مذهب» ...  بیشتر
بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان
2. بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان

مرتضی عرب؛ حسن نقی زاده

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 147-170

چکیده
  از جمله راویان احادیث شیعه، محمّد بن سنان(م. 220ق) است که به رغم قرار گرفتن وی، در سلسله سند روایاتی که تعداد آن‌ها از هشتصد مورد فراتر رفته است، در اعتبار او میان علمای امامیّه اختلاف شدیدی روی داده است. ...  بیشتر