کلیدواژه‌ها = موسیقی درونی
موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 51-68

سلمان قاسم نیا؛ نسرین قاسم نیا؛ عبدالله حاجی علی لالانی