تحلیل و نقد یکی از فقرات نسخة رایج زیارت عاشورا
تحلیل و نقد یکی از فقرات نسخة رایج زیارت عاشورا

مهدی ایزدی؛ اسلام ملکی معاف

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1392، ، صفحه 157-179

چکیده
   زیارت شریف عاشورا علاوه بر نسخة رایج که اوّلین منبع آن نسخه­های خطی متأخّر «مصباح المتهجّد» شیخ طوسی است دو گونة دیگر نیز دارد که در «کامل الزّیارات» ابن‌قولویه قمی و نسخه­های متقدّمِ ...  بیشتر