بازشناسی شخصیّت رجالی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» در منابع امامیّه و اهل تسنّن
بازشناسی شخصیّت رجالی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» در منابع امامیّه و اهل تسنّن

کامران ایزدی مبارکه؛ حسین مهدوی منش

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 143-173

چکیده
    چکیده اشتراک اسمی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» به عنوان یکی از اصحاب مشهور و مورد اعتماد امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، با دو نفر از افراد همنام دیگر، موجب گردیده تا ضمن رخ دادن اشتباه در تشخیص هویّت ...  بیشتر