مطالعه تطبیقی الگوی ارتباطی پیامبر و اهل بیت (ع) با مهمترین مدل‌ها در روان‌شناسی اجتماعی
مطالعه تطبیقی الگوی ارتباطی پیامبر و اهل بیت (ع) با مهمترین مدل‌ها در روان‌شناسی اجتماعی

محمدرضا آکار؛ حسین هاشم نژاد؛ سید علیرضا صدر حسینی

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 245-264

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2020.1857

چکیده
  بیشتر روان‌شناسان اجتماعی، انسان را موجودی تک بعدی و مادی می‌دانند. آنها با این پیش فرض، برای تسهیل فرایند اقناع و متقاعد سازی مخاطبان، مدل‌ها و نظریه‌هایی را مطرح کرده‌اند که در قالب دو رویکرد عمده ...  بیشتر