نقد قرآن محور نگاه سیره نویسان به غنیمت جویانه بودن جنگ بدر
نقد قرآن محور نگاه سیره نویسان به غنیمت جویانه بودن جنگ بدر

محبوبه انتظاری؛ مهدی مطیع

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 251-272

چکیده
  غزوه بدر کبری از مهم­ترین غزوه­های تاریخ اسلام است و ریشه‌یابی علل وقوع این رویداد پس از گذشت حدود یک و نیم هزاره از طلوع فجر اسلام، همچنان یکی از دغدغه­های اصلی مورخان و اندیشمندان جهان اسلام است. ...  بیشتر