کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط)
کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط)

بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد؛ محمدعلی کاظمی تبار

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2020.13573.2641

چکیده
  دانش وجوه و نظائر، یکی از کهن­ترین دانش­های تفسیری است. پژوهشگران در تبیین غرض و فایده این علم و نیز، در ارائه تعریفی جامع و مانع از آن، اختلاف نظر جدّی دارند. در کتب وجوه و نظائر، روشن نیست که واژگان ...  بیشتر
معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم
معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ بی‌بی زینب حسینی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 95-119

چکیده
  چکیده  تبیین حوزة معنایی واژگان تک کاربرد، در قرآن کریم امری است که در گرو شناخت معنای دقیق واژه است. در معناشناسی واژگان تک کاربرد، نخست، ریشه شناسی واژة مورد نظر و سپس، تبیین روابط مفهومی این واژه ...  بیشتر