کلیدواژه‌ها = عهدین
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-170

مریم حسن جوهری؛ حامد دژآباد؛ سید حسن خلیفه واقفی


2. ازدواج به مثابه پیمان بزرگ معناشناسی تطبیقی «میثاق غلیظ» در قرآن

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-105

ابوالفضل خوش¬منش