درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی»
درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی»

سهیلا پیروزفر؛ حسن نقی‌زاده؛ ندا خداشناس فیروزآبادی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 95-122

چکیده
  قرآن‌ کریم شامل مفاهیم عظیمی می باشد و فهم بشر از آنها دارای مراتبی است؛ امّا خود مفاهیم، نسبی نیستند. با این همه، گاه مفاهیم عظیم قرآنی به عمد یا غیر عمد تا حدّ ابتدایی خود، خفیف شمرده شده و سطحی ترجمه ...  بیشتر