تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی
تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی

اسماعیل اثباتی؛ سید کاظم طباطبایی پور

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 265-288

چکیده
  یکی از پرسش های مهم درباره جوامع روایی متقدم ، منابع شفاهی و مکتوبی است که این کتاب ها از آن ها پدید آمده است. از این رو، درباره کافی این پرسش پیش روی حدیث پژوهان قرار دارد که کلینی در تالیف کتابش از چه منابعی ...  بیشتر