رابطه گناه و معرفت از دیدگاه قرآن
رابطه گناه و معرفت از دیدگاه قرآن

مجید ملّایوسفی؛ زهرا اَردَمِه

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 65-94

چکیده
  امروزه، یکی از مسائل مهم معرفت شناسی، تأثیر عوامل غیر معرفتی و از جمله گناه بر معرفت است. اعتقاد به چنین دیدگاهی از ویژگی‌های مهم تفکّر سنّتی است. هندوها در 3500 سال پیش معتقد به تأثیرپذیری معرفت از عوامل ...  بیشتر