قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها
قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها

محمدرضا نورمحمدی؛ فرشته راستی بروجنی؛ الهام مردان پور شهرکردی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 79-98

چکیده
  سلامت، در فرهنگ متعالی اسلام، به عنوان یک ارزش مطرح شده و شفابخشی قرآن و راهکارهایی که برای مقابله با فشارهای روحی و تأمین بهداشت روانی انسان بیان کرده، مورد توجّه بسیاری از پژوهشگران بهداشت روانی قرار ...  بیشتر