نویسنده = محمد شریفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-82

علی‌محمّد میرجلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد شریفی