نویسنده = نصرت نیل ساز
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-115

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نائینی؛ الهام زرین کلاه