تفسیر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن
تفسیر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نائینی؛ الهام زرین کلاه

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، ، صفحه 89-115

چکیده
   مجاهد بن جبر از مفسّران مشهور قرن دوم است. غیر از روایات فراوانی که در تفاسیر روایی از وی نقل شده، نسخه‌ای مستقل و اصیل با عنوان «تفسیر مجاهد» وجود دارد که تنها تفسیر باقی مانده از عهد تابعین ...  بیشتر