نویسنده = سید مهدی موسوی
تعداد مقالات: 1
1. تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «موقوتا» با روایات معصومان (ع)

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 209-226

سید مهدی موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ زینب السادات حسینی