تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «موقوتا» با روایات معصومان (ع)
تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «موقوتا» با روایات معصومان (ع)

سید مهدی موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ زینب السادات حسینی

دوره 8، شماره 18 ، فروردین 1397، ، صفحه 209-226

چکیده
  مترجمان معاصر، واژه «مَوْقُوتاً» در آیه 103 سوره نساء ﴿... إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنینَ کِتاباً مَوْقُوتاً﴾ را به نحوی متفاوت از همدیگر ترجمه کرده­اند. این کلمه در برخی ترجمه‌ها ...  بیشتر