رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم
رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

نرگس سجادیه؛ نیکو دیالمه؛ سارا طوسیان خلیل آباد

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، ، صفحه 69-90

چکیده
  توجه به نقش تربیتی قرآن کریم در زندگی بشر و تأثیر شگرف آن در هدایت، نشانگر آن است که علاوه بر اثربخشی محتوا، روش‌های به‌کارگرفته‌شده در آن نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و شایسته تأمل است. یکی ...  بیشتر