منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن
منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن

زهره حبیبی؛ سهیلا پیروزفر؛ حسن نقی زاده

دوره 9، شماره 21 ، مهر 1398، ، صفحه 177-194

چکیده
  معرفت، یکی از ارزشمند­ترین مباحث مطالعات اسلامی است که اهمیت بسیار زیادی در علوم مختلف دارد. معرفت به طور کلی، به دو شقّ کلّی حصولی و حضوری تقسیم می‌شود و یکی از مسائل مهم آن، شناخت منابع و موانع آنهاست. ...  بیشتر