نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل‌بیت علیهم‌السلام در زمینه امامت
1. نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل‌بیت علیهم‌السلام در زمینه امامت

محسن دیمه کار گراب؛ سید محمد سجادی پور

دوره 8، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 41-70

چکیده
  آیات الاحکام از دیرباز تاکنون در فرآیند استنباط، موردتوجه فقیهان اسلامی بوده لیکن غالباً به دلیل حاکمیت گفتمان فقهی بر این دسته از آیات، ابعاد کلامی آن در حوزه امامت­پژوهی به‌ندرت مورد توجه بوده است. ...  بیشتر
امامت و توحید حقیقی؛ تفسیری عرفانی بر حدیث سلسلة الذهب
2. امامت و توحید حقیقی؛ تفسیری عرفانی بر حدیث سلسلة الذهب

مرتضی شجاری

دوره 8، شماره 18 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 275-296

چکیده
  امام رضا(ع) در حدیث «سلسلة الذهب» خود را از شرایط کلمۀ اخلاص دانسته است؛ کلمه­ای که دژ الهی است و هر که در آن داخل شود، از عذاب الهی ایمن می­ماند. با در نظر گرفتن مبانی عارفان می­توان این حدیث ...  بیشتر