کلیدواژه‌ها = واژگان قرآن
نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 223-250

قاسم فائز؛ مریم گوهری


تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «موقوتا» با روایات معصومان (ع)

دوره 8، شماره 18، فروردین 1397، صفحه 209-226

سید مهدی موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ زینب السادات حسینی