نقد روش شناختی تعاریف تفسیر موضوعی
نقد روش شناختی تعاریف تفسیر موضوعی

شهربانو خویشوند؛ پرویز آزادی

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 171-187

چکیده
  تفسیر موضوعی یکی از روش‌های تفسیری است که طی قرن اخیر به صورت جدی در جهان اسلام، رواج یافته است. این روش تفسیری به تبع سوالات فراوان در دوران معاصر پدید آمد. با وجود عمر نسبتا کوتاه، این روش تفسیری رشد ...  بیشتر
«السنــة قاضیــة علی کتاب الله ...» در ترازوی نقد علمای اهل‌سنت
«السنــة قاضیــة علی کتاب الله ...» در ترازوی نقد علمای اهل‌سنت

رحیم خاکپور

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 201-220

چکیده
  سنت به مثابه یکی از مصادر اصیل اسلام، بعضی مبیّن قرآن و برخی دیگر مکمل آن می‌دانند. بر اساس دیدگاه مشهور و غالب، قرآن و سنت در کنار هم، مرجع و منبع امور دینی محسوب می‌شوند. با این ‌وجود، تعدادی از محدثان ...  بیشتر