دلالت آیه نهم سوره حجر بر تحریف‌ناپذیری قرآن کریم
دلالت آیه نهم سوره حجر بر تحریف‌ناپذیری قرآن کریم

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 101-126

چکیده
  اندیشمندان از دیرباز در حوزه­ اثبات تحریف‌ناپذیری قرآن به دلایل گوناگون عقلی و نقلی تمسک جسته­اند. در این ‌بین، آیات 9 حجر و 41 فصلت، مهم‌ترین دلیل نقلی ایشان بر اثبات این مدعاست. آنان حفظ ذکر در آیه­ ...  بیشتر