نگاه بین دینی و بین فرهنگی در تفسیر پرتوی از قرآن
نگاه بین دینی و بین فرهنگی در تفسیر پرتوی از قرآن

ابوالفضل خوش منش

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 141-166

چکیده
  سیّد محمود طالقانی در میان مفسَران معاصر، دارای برخی امتیازات و برخوردار از نگاهی بین­فرهنگی است. او در زمانی حساس می­زیَد و در نقطه­ای مهم، عهده­دار امر تعلیم و ترویج قرآن می­شود؛ به سرزمین‌های ...  بیشتر