کلیدواژه‌ها = غلو
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 299-337

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری


2. بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-116

سیّده زینب طلوع هاشمی؛ سیّد کاظم طباطبایی؛ مهدی جلالی


3. بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-170

مرتضی عرب؛ حسن نقی زاده