نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی
نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی

رسول‌ محمّد‌ جعفری؛ محمدحسن رستمی؛ مهدی جلالی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1392، ، صفحه 181-208

چکیده
  یکی از حوزه‌هایی که جعل حدیث به آن سرایت کرده، مدح و ذمّ نژاد‌‌‌‌ها و اقوام است. از این موضوع ـ به رغم اهمّیتش ـ تنها به صورت پراکنده در لابه‌لای آثاری چند سخن رفته و پژوهش مستقلّی که با جمع‌آوری روایات، ...  بیشتر