رابطة دین مداری و بصیرت دینی در نهج ‌البلاغه
رابطة دین مداری و بصیرت دینی در نهج ‌البلاغه

دل آرا نعمتی پیرعلی؛ فاطمه مسجدی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 167-186

چکیده
  دین اسلام برای همة ابعاد وجودی انسان و شئون مادّی و معنوی زندگی او برنامه ارائه کرده است. پس می‌تواند مدار زندگی بشر قرار گیرد و پاسخگوی نیازهای جسمی و روحی، فردی و اجتماعی انسان باشد.نهج البلاغه به دلیل ...  بیشتر