تواتر قرآن؛ حقیقت، محدوده و زمینه‌های روی آورد به آن
تواتر قرآن؛ حقیقت، محدوده و زمینه‌های روی آورد به آن

مرتضی عرب؛ مرتضی ایروانی

دوره 6، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 65-88

چکیده
  از دیرباز، تواتر قرآن از جمله مسائل بنیادین علم قرائت بوده که به دلیل طرح پاره‌ای مسائل پیرامونی، کیفیت آن به خوبی فهم نشده است؛ برخی در مسیر دفاع از قرآن و انگیزش مذهبی، قائل به تواتر قرائت‌ها شده و ...  بیشتر
بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان
بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان

مرتضی عرب؛ حسن نقی زاده

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 147-170

چکیده
  از جمله راویان احادیث شیعه، محمّد بن سنان(م. 220ق) است که به رغم قرار گرفتن وی، در سلسله سند روایاتی که تعداد آن‌ها از هشتصد مورد فراتر رفته است، در اعتبار او میان علمای امامیّه اختلاف شدیدی روی داده است. ...  بیشتر